Doradztwo

Informujemy, że zgodnie z umową powierzenia  środków – zawartą pomiędzy Bankiem BGK a TISE SA – świadczenie usług doradztwa zostało zakończone w grudniu 2015 r.

Celem ES Funduszu jest nie tylko dostarczenie kapitału pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej, lecz także świadczenie usług specjalistycznego doradztwa. Przysługuje ono podmiotom na etapie po udzieleniu pożyczki i jest bezpłatne. Skorzystanie z takich usług jest nie jest obligatoryjne, a każdy wnioskodawca deklaruje chęć przystąpienia do doradztwa na etapie składania wniosku o pożyczkę. Oprócz deklaracji prosimy również o określenie liczby godzin i zakresu tematycznego doradztwa.

Szczegółowy zakres doradztwa powinien się mieścić w następujących obszarach:

  • Kwestie finansowe, w tym szczególnie: podatki, rachunkowość (np. plan kont, polityka rachunkowości, sprawozdawczość finansowa), rozliczanie projektów inwestycyjnych, budżet (koszty i przychody), monitoring budżetu, przepływy finansowe;
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi i polityka kadrowa;
  • Kwestie prawne, w tym szczególnie: umowy handlowe, udział w postępowaniach przetargowych, umowy cywilno-prawne, prawo pracy;
  • Kwestie marketingowe, w tym szczególnie przygotowanie oferty handlowej, promocja produktów i usług, poszukiwanie nowych klientów;