Aplikuj

Jeżeli macie już pewność, że wasz podmiot spełnia wszelkie warunki, aby ubiegać się o pożyczkę w ES Funduszu, a ewentualne wątpliwości zostały rozwiane, zapraszamy do zapoznania się z pakietem dokumentów i regulaminem udzielania pożyczek lub aplikowania on-line. Poniżej prezentujemy dwie ścieżki dostępu:

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z umową powierzenia  środków – zawartą pomiędzy Bankiem BGK a TISE SA – świadczenie usług doradztwa zostało zakończone w grudniu 2015 r.

W tym miejscu można pobrać plik z wnioskiem pożyczkowym oraz wzorami załączników projektowych. Wypełnione dokumenty w wersji elektronicznej należy kierować do naszych partnerów regionalnych lub bezpośrednio do TISE na adres: pes@tise.pl Poniżej można pobrać plik z dokumentami pożyczkowymi: regulaminem udzielania pożyczek, wzorem umowy i weksla oraz kompleksowym opisem oferty ES Funduszu.
image downloadbutton