Nasi Klienci – Równość po krakowsku

Koncepcja utworzenia Spółdzielni Socjalnej Równość z Krakowa związana jest z problemami, jakich doświadczyło znane przedsiębiorstwo społeczne Laboratorium Cogito sp. z o.o., które prowadziło pensjonat Zielony Dół w Krakowie. Decyzją wojewody małopolskiego Jerzego Millera budynek, w którym prowadzona była działalność Laboratorium został odebrany spółce w 2013 r. Zarzutem było prowadzenie działalności zarobkowej w miejscu działalności nieodpłatnej. Pomimo zaangażowania wielu przedstawicieli środowiska ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych zajmujących się aktywizacją i leczeniem osób chorujących psychicznie, interwencji posłów, senatorów i Kancelarii Prezydenta RP, wojewoda Miller podtrzymał swoją decyzję.

W celu utrzymania miejsc pracy osób niepełnosprawnych, dla których utrata zatrudnienia wiązałaby się z nawrotami choroby, kierownictwo Zielonego Dołu zdecydowało się odłączyć od Laboratorium i powołać spółdzielnię socjalną wraz z podopiecznymi. Z pomocą nowopowstałej spółdzielni przyszły Władze Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, które udostępniły spółdzielni własny budynek przy ul. Bernardyńskiej. Uniwersytet miał ponadto potrzebę uruchomienia gastronomii dla studentów i pracowników uczelni. Spółdzielnia spożytkowała całą dotację z Urzędu Pracy na remont i doposażenie lokalu przy Bernardyńskiej 3. W pracach remontowych i adaptacyjnych partycypowały też władze Uniwersytetu, pokrywając część kosztów. Ponadto w doposażenie i remont spółdzielnia starała się inwestować comiesięczną nadwyżkę finansową, otrzymała też na te cel dotacje z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od samego początku spółdzielnia realizowała usługi gastronomiczne i cateringowe. W zakresie gastronomii są to wszelkie posiłki zamawiane przez klientów indywidualnych i grupowych, kawiarnia i bufet przy ul. Bernardyńskiej 3. W zakresie cateringu spółdzielnia oferuje serwisy kawowe, lunch pakiety, obiady, inne posiłki gorące, zimne bufety, organizacje przyjęć. Spółdzielnia ma doświadczenie w obsłudze wydarzeń na 600-700 osób, a możliwości logistyczne i organizacyjne pozwalają na obsługę kilku wydarzeń równolegle.

Spółdzielnia organizuje szkolenia, wizyty studyjne z zakresu ekonomii społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, a także praktyki i staże dla studentów kierunków społecznych wyższych uczelni – ten wymiar działalności pozwala na pozyskiwanie przyszłych świadomych członków do sektora ekonomii społecznej. W przyszłości spółdzielnia planuje rozwój w kierunku usług porządkowania przestrzeni i sprzątania budynków. Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 16 osób w ramach umów o pracę i 4 osoby w ramach umów cywilnoprawnych, wśród których 11 osób choruje psychicznie, a 5 kolejnych było dotkniętych bezrobociem.

Od kwietnia 2015 roku Spółdzielnia we współpracy z Uniwersytetem i w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów uruchomiła FILM CAFFE BISTRO przy ul. Franciszkańskiej 1. Nowe miejsce daje możliwość organizowania przyjęć dla 40-50 Gości. Dzięki pożyczce z ES Funduszu TISE Spółdzielnia sfinansuje zakup drobnego sprzętu i doposażenia tego lokalu w: ceramikę, bieliznę stołową, odzież służbową, sztućce, zmywarkę, ekspres do kawy i bemary jezdne dla lokalu przy ul. Franciszkańskiej. Część środków  zostanie przeznaczona na wynagrodzenia trzech nowych pracowników z niepełnosprawnościami, a pozostałe środki pozwolą na wyremontowanie podłogi w lokalu przy ul. Bernardyńskiej.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.